บริษัท เชียงใหม่ ชิปปิ้ง  จำกัด
299/8 หมู่ 2 ซอย หมู่บ้านรัตนาภรณ์วิลล์ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
Tel: 093-3596456 whatsapp 66-0933596456
www.chiangmaishiping.com e-mail:chiangmaishipping@hotmail.com

CHIANGMAI SHIPPING  CO.,LTD.| HEAD OFFICE :
Baan Tawai 299/8  Mu 2 T. khunkung  A.Hang Dong,Chiang Mai Thailand 50230
Tel: 093-3596456 whatsapp 66-0933596456
www.chiangmaishiping.com e-mail:chiangmaishipping@hotmail.com

 

Copyright 2005 Chiangmai Shipping and Packing Co.,Ltd. established Since Jan 1, 1990. Designed by Mike